صفحه اصلی خدمات و پشتیبانی دریافت فایل
تاریخ ارسال 
1394/04/04راهنمای فعالسازی برنامه های تحت وب
1393/04/04راهنمای فعالسازی برنامه های تحت ویندوز
1393/04/04TeamViewer دانلود نرم افزار
1393/04/04WebKart راهنمای نصب پیش نیازهای نرم افزار
1393/04/04WebKart راهنمای نصب نرم افزار
1393/04/04Active Directory راهنمای فعال کردن
1393/04/04Wintas راهنمای نصب نرم افزار
1393/04/04Wintas+ ,Wintas راهنمای نصب نرم افزار
1393/04/04Parking راهنمای نصب
1393/04/04Winkart راهنمای نصب
1393/04/04راهنمای نصب نرم افزار رستوران
1393/04/04راهنمای نصب نرم افزار گشت و نگهبانی
1393/04/04راهنمای نصب نرم افزار سرویس تخلیه
1391/12/27راهنمای به روز رسانی و ایجاد سال جدید نرم افزار Wintas(نسخه های پیش از 90.02)
1391/12/27راهنمای ایجاد سال جدید در نرم افزار Wintas نسخه 91.04
1391/12/27راهنمای به روز رسانی و ایجاد سال جدید نرم افزار Winkart نسخه 90.02
1391/12/22آخرین نسخه نرم افزار WinGuard
1391/11/24بسته نرم افزاری و راهنمای بکارگیری فایل dll علم و صنعت برای ارتباط با دستگاه های حضوروغیاب (ST-2000 & ST-Pro)
1391/11/24بسته نرم افزاری و راهنمای بکارگیری فایل dll علم و صنعت برای ارتباط با دستگاه های رستوران (ST-Rest)
1391/11/24بسته نرم افزاری و راهنمای بکارگیری فایل dll علم و صنعت برای ارتباط با دستگاه های درب بازکن کارتی (ST100 & ST-300)
1390/12/09آخرین نسخه نرم افزار WinTas Plus فارسی - نسخه دارای قفل
1390/12/09دریافت فایل بروز رسانی نرم افزار FingerPrintManagment
1390/12/09آخرین نسخه نرم افزار WinTas Plus انگلیسی - نسخه دارای قفل
1390/12/09آخرین نسخه نرم افزار WinTas فارسی - نسخه بدون قفل
1390/12/09آخرین نسخه نرم افزار WinRest
1390/12/07دريافت فايل به روز رساني ساعت رستوران نوع مایفر با کارت خوان مگنت
1390/12/07دريافت فايل به روز رساني ساعت حضور و غیاب نوع مایفر با کارت خوان مگنت
1390/12/07دريافت فايل به روز رساني ساعت حضور و غیاب نوع اثر انگشتی مدل BIO MV1200
1390/12/07دريافت فايل به روز رساني ساعت حضور و غیاب نوع اثر انگشتی مدل BIO MV1210
1390/12/07دريافت فايل به روز رساني ساعت حضور و غیاب نوع اثرانگشت مدل Verify MVLite
1390/12/07دریافت فایل به روز رسانی ساعت رستوران نوع اثر انگشت با کارت خوان مگنت
1390/12/07دریافت فایل به روز رسانی ساعت رستوران نوع کارت خوان مگنت
1390/12/07دریافت فایل به روز رسانی ساعت رستوران نوع اثر انگشت با کارت خوان مایفر
1390/12/07دريافت فايل به روز رساني ساعت رستوران نوع کارت خوان مايفر
1390/12/07دريافت فايل به روز رساني ساعت رستوران نوع اثر انگشت با کارت خوان بدون تماس يا بارکد يا هر دو
1390/12/07دريافت فايل به روز رساني ساعت رستوران نوع کارت خوان بدون تماس يا بارکد يا هر دو
1390/12/07دريافت فايل به روز رساني ساعت حضور و غياب نوع اثر انگشت با کارت خوان مگنت
1390/12/07دريافت فايل به روز رساني ساعت حضور و غياب نوع کارت خوان مگنت
1390/12/07دريافت فايل به روز رساني ساعت حضور و غياب نوع اثر انگشت با کارت خوان مايفر
1390/12/07دريافت فايل به روز رساني ساعت حضور و غياب نوع کارت خوان مايفر
1390/12/07دريافت فايل به روز رساني ساعت حضور و غياب نوع اثر انگشت با کارت خوان بدون تماس يا بارکد يا هر دو
1390/12/07دريافت فايل به روز رساني ساعت حضور و غياب نوع کارت خوان بدون تماس يا بارکد يا هر دو
1390/12/06آخرین نسخه نرم افزار WinKart - نسخه دارای قفل
1390/11/10آخرین نسخه نرم افزار Club - نسخه 90.04
1390/05/15دریافت نرم افزار بروز رسان وب مدرسه - Set Up - 9001
1390/05/15آخرین نگارش نرم افزار بروز رسان وب مدرسه- Update
1390/01/22Winkart 8903 beta 3 - برای مشتریانی که ارتباط مودمی دارند- نسخه بدون قفل
1389/12/25دریافت MultiMedia آموزشی Wintas
1389/12/25آخرین نسخه نرم افزار Access Control
1389/12/25آخرین نسخه نرم افزار WinTas انگلیسی - نسخه بدون قفل
1389/12/25دریافت برنامه Read Dump 8803
1389/09/20دریافت فایل WinEos 8901
1389/05/25دریافت نرم افزار FingInfo
1389/05/20دریافت نرم افزار Setup WinEos 8901
1389/01/18دریافت فایل EOS Ver 8407
1389/01/18دریافت نرم افزار Tibbo Ver 3.6.6
1389/01/18دریافت نرم افزار Tibbo 5.7.11- مخصوص ویندوز های Vista & 7 نسخه های 32 بیتی
1389/01/18دریافت نرم افزار Tibbo 5.7.11- مخصوص ویندوز های Vista & 7 نسخه های 64 بیتی


Copyright©1384-1391-www.elmosanat.com