ثبت درخواست تماس و جلسه نمایش نرم افزار

نام و نام خانوادگی*
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

نام سازمان / شرکت*
لطفا نام سازمان / شرکت خود را وارد نمایید.

سمت سازمانی*
لطفا سمت سازمانی خود را وارد نمایید.

نام مدیر سازمان / شرکت*
لطفا نام مدیر سازمان / شرکت خود را وارد نمایید.

زمینه فعالیت
لطفا زمینه فعالیت خود را وارد نمایید.

شماره تماس*
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید.

ایمیل*
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.

وب سایت
لطفا آدرس وب سایت خود را وارد نمایید.

استان
لطفا یک استان را انتخاب نمایید.

توضیحات
لطفا توضیحات را یادداشت نمایید.

تاریخ درخواستی برای نمایش دمو
ورودی نامعتبر

سامانه مورد علاقه برای دمو

لطفا حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

کد امنیتی
لطفا کد را به صورت صحیح وارد نمایید.

About Us

Elmosanat co . was stablished in 1992 with the aim of producing time attendance and related systems including both hardware and software.In the target Elmosanat co , with extremely effort , it could be in the among of first manufactures in access control and time attendance devices.

Contact Us

Elmosanat Co . , No 3 , Parvin Etesami St , Dr. Fatemi Ave , Tehran
Phone: 84336-021
Fax: 88961203-021
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.