اخبار

Sunday, 08 December 2019 12:04

همکاران علم وصنعت

  انعقاد قرارداد بین شرکت کامپیوتری علم وصنعت با مدیریت آقای شاهین حجازی پور و شرکت رابین فرانسه با مدیریت…
بازدید از نمایشگاه CPSE چین در شهر شنزن  توسط مدیر عامل ، مدیر فروش و مدیر تدارکات شرکت علم و…
شرکت علم و صنعت سومین حضور پیاپی خود در نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیس ، امنیتی و ایمنی…
با دریافت مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای توسط شرکت علم و صنعت ، از این پس مشتریان شرکت علم…
سومین دوره پیاپی از سمینار تخصصی سامانه جامع حضوروغیاب (ETS) به زودی و مطابق با روال سالهای گذشته در مرکز…
    .شرکت علم و صنعت دومین حضور پیاپی خود در نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیس ، امنیتی…

About Us

Elmosanat co . was stablished in 1992 with the aim of producing time attendance and related systems including both hardware and software.In the target Elmosanat co , with extremely effort , it could be in the among of first manufactures in access control and time attendance devices.

Contact Us

Elmosanat Co . , No 3 , Parvin Etesami St , Dr. Fatemi Ave , Tehran
Phone: 84336-021
Fax: 88961203-021
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.