آرشیو اخبار

 • نرم افزار حضور و غیاب ETS | نرم افزار حضوروغیاب

نرم افزار حضور و غیاب ETS

نرم افزار حضور و غیاب ETS مناسب برای دستگاه های حضور و غیاب

 • قابلیت کار با نرم افزار از طریق برنامه تحت ویندوز ، نسخه تحت وب و نسخه موبایل
 • امکان کار با نرم افزار بدون نیاز به کامپیوتر به علت وجود نسخه موبایل حتی از منزل
 • در دسترس بودن لحظه ای نتایج حاصل از داده ها به علت عدم نیاز به انجام محاسبات بصورت دستی (انجام محاسبات خودکار بر اساس تراکنش)
 • مجهز به قابلیت دستیار هوشمند برای پرسنل و اپراتور سیستم
 • مجهز به سیستم گزارش ساز بسیار قوی

توضیحات نرم افزار

شرکت علم و صنعت با بیش از 25 سال تجربه و فعالیت تخصصی در زمینه حضور و غیاب و کنترل کارکرد و با بهره گیری از دانش و فناوری روز بسیار خرسند است که امروز میتواند از نسل چهارم نرم افزار حضور و غیاب خود رونمایی کند.

نرم افزار جدید که با نام تجاری ETS شناخته میشود حاصل بکارگیری تجربه همکاری بسیار نزدیک با بیش از 25000 مشتری فعال از قبیل وزارت خانه ها، کارخانه ها ، سازمان ها ، بیمارستان ها ، ادارات و شرکت ها میباشد که با تخصص و فناوری روز ترکیب شده است تا بتواند نیازهای جدید را در هر سطحی پوشش دهد.این سامانه بر اساس معماری SOA (Service Oriented Architecture) طراحی و پیاده سازی شده است و همانطور که تمامی مدیران IT سازمان ها میدانند بکاری گیری معماری SOA یکی از ملزومات در تولید نرم افزارهای امروز است چرا که علاوه بر توسعه و نگهداری بسیار آسان تر نرم افزار ، هزینه نگهداری و پشتیبانی بسیار کمتری را نیز برای سازمان ها خواهد داشت.

پوشش کامل قوانین محاسبه کارکرد و حضور و غیاب

 • مجهز به قویترین سیستم فرمول نویسی جهت سفارشی سازی بر اساس نیاز مشتری با محیطی کاملا ساده و محاوره ای
 • پشتیبانی و کنترل کامل شیفت های نوبت کاری و امکان اعمال کلیه قوانین و فرمول های محاسباتی مورد نیاز سازمان
 • پشتیبانی کامل از طرح ارتقا، بهره وری پرستاران و طرح قاصدک
 • پوشش کامل قوانین مربوط به جانبازان عزیز
 • بهره گیری از شیفت پویا جهت کارخانجات و سازمان های بسیار بزرگ و با پیچیدگی شیفت کاری بالا
 • امکان گروه بندی پرسنل به شیوه های مختلف و اعمال کلیه قوانین و فرمول های محاسباتی مورد نیاز

کارتابل کامل و کارآمد

 • حذف کامل فرآیندهای کاغذی موجود در سامانه حضور و غیاب (کارتابل پرسنل و مدیران)
 • مجهز به پنل نگهبانی جهت کنترل ورود و خروج ها بر اساس تردد و مجوزهای مرخصی و ماموریت

قابلیت یکپارچه شدن با سایر سامانه های سازمان

 • امکان یکپارچه شدن با سیستم پرسنلی یا Active Directory سازمان جهت عدم ورود مجدد اطلاعات
 • امکان ارتباط با سیستم ایمیل و ارسال پیامک درون سازمانی

عملیات و توابع

 • تعریف تقویم تعطیلات عمومی و اختصاصی
 • استفاده از تقویم هاي میلادي و شمسی بصورت همزمان
 • تعریف همزمان چندین سال کاري با طول و زمانبندی متفاوت
 • تعریف چندین مدل دوره کاري براي یک سال کاري
 • تعریف و استفاده از انواع بازه هاي غیر کاري مثل صبحگاه نماز و ناهار
 • تعریف شیفت هاي کاري با هر تعداد و ترکیب از بازه هاي دلخواه
 • امکان اختصاص تعداد شیفت هاي دلخواه به یک روز کاري
 • تغییر ساعت شروع و پایان روز کاري متناسب با نیاز کارفرما
 • اختصاص پارامترهاي محاسبات جزییات کارکرد براي بازه, شیفت و روز کاري
 • پشتیبانی کامل از انواع مرخصی ها (استحاقی ، استعلاجی ، زایمان ، جانبازی ، حج و ...)
 • تعریف قوانین مرخصی و ماموریت براي هر گروه کاري و یا دوره کاري بصورت مجزا
 • تعریف گروهاي کاري عادي کار, مدیر کار , ساعت کار ، شیفتکار و نوبت کار
 • تعریف چندین بازه شبکاري براي هر گروه کاري بصورت مجزا
 • اختصاص سهمیه هاي مرخصی به هر گروه کاري بصورت مجزا
 • امکان اعمال سقف و کف بر مرخصی هاي قابل انتقال به ماه و یا سال بعد
 • انجام محاسبات جزییات کارکرد روزانه و دوره اي بصورت خودکار
 • تعیین هوشمند ورود و خروج پرسنل بصورت خودکار
 • تعیین هوشمند شیفت پرسنل بر اساس تردد
 • تعریف الگوهاي غیر معمول براي رفت و آمد پرسنل
 • تعریف قوانین انعطاف پذیر براي محاسبات کسر کار, اضافه کار و کارکرد پرسنل
 • تعیین طول روز دلخواه براي محاسبات مرخصی, ماموریت و غیبت پرسنل
 • انجام اختصاص شیفت پرسنل بصورت گروهی
 • تعریف روند تایید مجوزهاي مرخصی, ماموریت
 • پیاده سازي کارتابل تایید کنندگان مجوزهاي مرخصی و ماموریت
 • کنترل مانده مرخصی و تعیین شرایط انتقال در دوره و سال
 • قابلیت تعریف انواع مرخصی ساعتی و روزانه با امکان اعمال مشخصات قانون کار مانند استحقاقی , غیر استحقاقی, بدون حقوق , با حقوق , موارد مربوط به تعطیلی و ... .
 • قابلیت تعریف انواع مأموریت ساعتی و روزانه با امکان تأثیر تعطیلی و مدت صرف غذا .
 • قابلیت ثبت سرویس هاي مختلف جهت محاسبه تأخیر سرویس .
 • قابلیت تعریف تقویمها و گروههاي کاري و شیفتهاي کاري به تعداد نامحدود جهت محاسبه هاي مختلف کنترل کارکرد .
 • امکان تعریف قسمت هاي اداري در قالب درختی و اختصاص قسمت ها به افراد در احکام کاري .

اطلاعات پایه

 • امکان تعریف پرسنل به تعداد نامحدود .
 • امکان تعریف افرادي که جزو پرسنل نیستند ولی به نحوي با سازمان در ارتباط هستند
 • امکان اختصاص مشخصات فردي و شغلی کامل به پرسنل تعریف شده .
 • امکان تعریف سوابق تحصیلی و سوابق کاري و انتساب آنها به هر پرسنل .
 • امکان ثبت دوره هاي آموزشی و زبانهاي خارجی براي هر پرسنل .
 • امکان معرفی افراد تحت تکفل هر فرد و روابط وابستگی
 • امکان تعریف کدهاي مجزا براي کارت, اثر انگشت و چهره
 • امکان تعریف کلیه اطلاعات پایه اي سیستم مانند شهرها , کشورها , انواع بیمه , مدارك تحصیلی و ... به منظور استفاده در سیستم .

 

گزارشات

 • ارایه جزییات کارکرد بصورت تفکیک شده در دسته بندي هاي متنوع
 • ارایه نتیجه محاسبات طبق انواع دوره هاي یک سال کاري
 • ارایه گزارشات متنوع از کارکرد پرسنل با امکان طراحی گزارشات جدید
 • گزارش جزئیات ماموریت پرسنل
 • گزارش اضافه کار روزانه پرسنل
 • گزارش مانده مرخصی پرسنل
 • گزارش مغایرت ورود و خروج

نسخه بیمارستانی

 • پشتیبانی کامل از طرح ارتقا، بهره وری پرستاران و طرح قاصدک
 • امکان تخصیص شیفت ماهانه پرسنل توسط سرپرستان
 • امکان اختصاص شیفت گروهی و خاص
 • امکان تعریف شیفتهای M,E,N و اختصاص شیفتهای فوق با حالتهای مختلف حتی بصورت شیفت long
 • امکان تخصیص بیش از یک شیفت برای پرسنل در یک روز و کنترل تداخل شیفت ها
 • امکان تغییر و جابجایی موردی شیفت پرسنل و گزارش گیری از جابجایی شیفت ها
 • امکان تعریف شرایط تخصیص شیفت و اعمال محدودیتهای مورد نیاز
 • امکان تعریف ضریب برای حضور در شیفت های خاص
 • امکان گزارش گیری از مغایرت شیفت
 • امکان گزارشگیری از پرسنل هر شیفت و ایجاد گزارشات آماری متنوع برای مدیران
 • کارتابل درخواست تغییر شیفت تحت وب

عکس راهنمای استفاده از نرم افزار حضور و غیاب ETS

نرم افزار حضور و غیاب ETS | نرم افزار حضوروغیاب

تعریف انواع مرخصی

نرم افزار حضور و غیاب ETS | نرم افزار حضوروغیاب

تعریف بازه

نرم افزار حضور و غیاب ETS | نرم افزار حضوروغیاب

تقویم کاری

نرم افزار حضور و غیاب ETS | نرم افزار حضوروغیاب

ثبت برگه ماموریت

نرم افزار حضور و غیاب ETS | نرم افزار حضوروغیاب

قوانین ورود و خروج

نرم افزار حضور و غیاب ETS | نرم افزار حضوروغیاب

گزارشات

نرم افزار حضور و غیاب ETS | نرم افزار حضوروغیاب

لیست پرسنل

نرم افزار حضور و غیاب ETS | نرم افزار حضوروغیاب

مدیریت درخواست ها

نرم افزار حضور و غیاب ETS | نرم افزار حضوروغیاب

وب - پروفایل

نرم افزار حضور و غیاب ETS | نرم افزار حضوروغیاب

وب - جزئیات کارکرد دوره ای

نرم افزار حضور و غیاب ETS | نرم افزار حضوروغیاب

وب - درخواست مرخصی

نرم افزار حضور و غیاب ETS | نرم افزار حضوروغیاب

وب - ورود و خروج در دوره

نرم افزار حضور و غیاب ETS | نرم افزار حضوروغیاب

ورود و خروج فردی

دانلود کاتالوگ نرم افزار حضور و غیاب :

جهت دانلود کاتالوگ نرم افزار حضور و غیاب ETS بر روی لینک دانلود کلیک نمایید.

سفارش این محصول

مشتری  نماینده

درخواست دمو سیستم حضور غیاب

دریافت نسخه دمو

نظرات (2)

سامانه نرم افزاری ETS بصورت کاملا تحت وب قابل ارائه می باشد. البته درصورت نیاز و با توجه به درخواست و شرایط متقاضیان امکان ارائه به شکل نسخه Core تحت ویندوز و کارتابل تحت وب هم وجود دارد. اپلیکیشن موبایل برای این برنامه روی پلتفورم های ios و Android قابل عرضه می باشد.

 1. حمید رحیمی

سلام و خسته نباشید

میخواستم بدونم این نرم افزار حضوروغیاب به صورت کاملا وب هستش و اینکه اپلیکیشن موبایل در ios هم وجود داره؟

نظری برای این مطلب ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

نظر خود را به عنوان مهمان ثبت کنید. Sign up or login to your account.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location

درباره شرکت علم و صنعت

شركت كامپیوتری علم و صنعت در سال 1371 با هدف فعالیت در زمینه طراحی و تولید سیستم های كنترلی شامل سخت افزار و نرم افزارهای مربوطه تاسیس گردیده است .در راستای هدف تعیین شده شركت علم و صنعت با تلاش فراوان توانسته است در زمره اولین تولید کنندگان دستگاه های کنترل تردد و حضور و غیاب قرار گیرد.

تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران، خیابان فاطمی، خیابان پروین اعتصامی، پلاک 3
تلفن: 84336-021
نمابر: 88961203-021
ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید