星期日, 14 10月 2018 13:14

حضور شرکت علم وصنعت در نمایشگاه ایپاس 2018

 

 

.شرکت علم و صنعت دومین حضور پیاپی خود در نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیس ، امنیتی و ایمنی (ایپاس 2018) را با موفقیت پشت سر گذاشت

 

حضور شرکت علم وصنعت در نمایشگاه ایپاس 2018 | 科学与技术公司概

این نمایشگاه از تاریخ 9 تا 12 مهرماه 97 در محل مصلی امام خمینی تهران برگزار شد و شرکت علم وصنعت با 26 سال سابقه تولید کالای ایرانی گسترده تر و جدی تر از دوره قبلی در این نمایشگاه حضور پیدا کرد و برای اولین بار از جدیدترین محصولات خود در حوزه امنیت با عنوان فلزیاب های دروازه ای و راکتی رونمایی کرد

حضور شرکت علم وصنعت در نمایشگاه ایپاس 2018 | 科学与技术公司概

نکته قابل توجه در این دوره استقبال بازدیدکنندگان از این محصول جدید و مواجه با حجم پیش بینی نشده درخواست ها برای این محصول پس از ایام برگزاری بود که علم وصنعت را بر آن داشت تا با سیاست گذاری جدید فعالیت خود در این حوزه را بیش از گذشته تقویت نماید

حضور شرکت علم وصنعت در نمایشگاه ایپاس 2018 | 科学与技术公司概

حضور شرکت علم وصنعت در نمایشگاه ایپاس 2018 | 科学与技术公司概

حضور شرکت علم وصنعت در نمایشگاه ایپاس 2018 | 科学与技术公司概

حضور شرکت علم وصنعت در نمایشگاه ایپاس 2018 | 科学与技术公司概.