خدمات امنیت فناوری اطلاعات

خدمات امنیت فناوری اطلاعات

توسعه و گسترش امنیت فناوری اطلاعات باعث پدید آمدن زیر شاخه های وسیع آن شده و این امر پیچیدگی هایی را در انتخاب نوع آن برای کاربران پدید آورده است. بسته های خدمات امنیت سایبری علم و صنعت با هدف رفع این پیچیدگیها، دستیابی کاربران به خدمات امنیت فناوری اطلاعات بر اساس نیازهای سازمانی مد نظر را آسان نموده است.

ارزیابی امنیت

شناسایی و رفع نگرانی های حفاظتی

 • بررسی صحت تنظیمات و عملکرد محصولات امنیتی
 • اطمینان از وضعیت امنیت سرورها و سرویسها در برابر تهدید های سایبری
 • رفع نقاط آسیب پذیر در زیرساخت ارتباطی و پیشگیری از حملات
 • تامین امنیت زیرساخت مجازی و اطمینان از عملکرد سرویسهای مبتنی بر این زیرساخت

نصب، راه اندازی

اطمینان از عملکرد صحیح محصولات امنیتی

 • طراحی سامانه های حفاظتی بر اساس نیازهای سازمانی
 • اطمینان از پوشش سراسری راهکارهای امنیتی در سراسر شبکه
 • پایش مستمر اجزای شبکه و شناسایی نقاط ضعف و آسیب پذیر
 • طراحی روشهای استاندارد بازگشت از بحران
 • اعمال سیاستهای پیشگیری از نشت اطلاعات

مشاوره

بهره مندی از دانش و تجربه متخصصان

 • طراحی معماری زیرساخت شبکه بر اساس استانداردهای امنیتی
 • بازنگری طراحی امنیت و ایجاد سازگاری در تبادل اطلاعات سازمانی
 • بررسی نیازمندیها و امکانسنجی پیاده سازی راهکارهای حفاظتی
 • طراحی و تولید نقشه جامع امنیت بر مبنای کسب و کار و دورنمای آینده سازمان
 • نظارت بر عملکرد پیمانکاران و تحویل گیری سرویسهای امنیت فناوری اطلاعات

آگاه سازی و آموزش

دستیابی به اطلاعات و دانش مقابله با رخدادهای امنیتی

 • انتقال دانش بهره برداری از محصولات و راهکارهای امنیتی
 • اعلام هشدار در زمان وقوع رخدادهای فراگیر به همراه راهکار مقابله با تهدید ها
 • جلسات آگاه سازی مدیران و راهبران فناوری اطلاعات
 • برگزاری دوره های عمومی و اختصاصی آموزش مباحث امنیت فناوری اطلاعات
 • اطلاع رسانی اخبار مرتبط به امنیت فناوری اطلاعات
دریافت بروشور خدمات امنیت فناوری اطلاعات

بسته های خدمات علم و صنعت با بالاتربن استاندارد کیفیت و حذف پیچیدگی ها، راه دستیابی آسان شما به امنیت پایدار را هموار می‌سازد.

دریافت بروشور کامل راهکارها، خدمات و محصولات امنیت فناوری اطلاعات
درخواست تماس کارشناسان