آموزش نرم افزار حضور و غیاب شرکت علم و صنعت

زمان برگزاری کلاس آموزش نرم افزار WinTas :

  • روزهای شنبه ساعت 15:00 الی 16:00 (جلسه اول)
  • روزهای دوشنبه ساعت 15:00 الی 16:00 (جلسه دوم)

زمان برگزاری کلاس آموزش نرم افزار WinKart :

  • روزهای یکشنبه ساعت 09:00 الی 10:00

This entry was posted in . Bookmark the permalink.