آموزش نرم افزار حضور و غیاب شرکت علم و صنعت

زمان برگزاری کلاس آموزش نرم افزار Winkart :

  • روز های یکشنبه ساعت 10:00 الی 11:00  و سه شنبه ساعت 15:00 الی 16:00 (جلسه اول)
  • روز های سه شنبه ساعت 10:00 الی  11:00 و یکشنبه ساعت 15:00 الی 16:00 (جلسه دوم)

زمان برگزاری کلاس های آموزش نرم افزار Webkart :   

  • روز های چهارشنبه ساعت 10:00 الی 11:00  

زمان برگزاری کلاس آموزش نرم افزار WinTas :

  • روز های شنبه ساعت 15:00 الی 16:00   (جلسه اول)
  • روز های دوشنبه ساعت 15:00 الی  16:00  (جلسه دوم)

 

دسته بندی: برچسب ها: