در علم و صنعت کیفیت کنترل نمی شود بلکه تضمین می شود. کارشناسان در این بخش تلاش می کنند تا از بروز خطا در محصولات جلوگیری کنند. تشخیص و رفع خطا پس از بروز آن نزد مشتری با استانداردهای این بخش مغایر است.

  • اندازه گیری کیفیت محصول تولید شده
  • مقایسه کیفیت با استاندارد های از پیش تعیین شده
  • اقدامات موثر در جهت کاهش اختلافات با استانداردها