موارد الزامی جهت چاپ کارت

1- نامه سربرگ دار تایپ شده به همراه مهر و امضای شرکت به صورت رسمی جهت فرم درخواست صدور کارت به همراه مشخصات و تعداد درخواستی
2- فایل اطلاعات در نظر گرفته شده جهت چاپ بر روی کارت های درخواستی که باید به صورت تایپ شده و در فرمت Excel یا Word ارسال شود.
3- فایل یا اسکن تصاویر پرسنلی در یک فایل zip همراه با شماره پرسنلی هر فرد بر روی نام هر تصاویر ارسال شود. اگر امکان ارسال عکس به صورت دیجیتال نمی باشد می توانید آن را از طریق پست برای دفتر مرکزی شرکت علم و صنعت ارسال نمایید.
4- سایز استاندارد عکس های پرسنلی
– سایز فایل عکس پرسنلی مهم نیست ولی روزلیشن آنها باید حداقل 200 dpi و حداکثر 300 dpi باشد. (منظور از dpi واحد Pixels per Inches می باشد.)

موارد الزامی جهت چاپ اولین کارت

1- لوگوی شرکت جهت طراحی کارت
2- ارسال طرح مد نظر از طرح های سایت شرکت علم صنعت (اگر طرح خاصی مورد پسند واقع شد.)
3-ارسال فایل طراحی شده ی کارت (در صورت ارائه توسط مشتری)
– فرمت ترجیحا Tiff یا Psd در نهایت می تواند jpg نیز باشد.
– سایز فایل 5/5 در 8/5 سانتی متر یا 5/6 در 8/77 سانتی متر باشد.
– روزلیشن طرح300 dpi باشد. (منظور از dpi واحد Pixels per Inches می باشد.)
تذکر: رعایت حداقل فاصله 3 تا 5 میلی متر از لبه طرح و گزینه ها و اطلاعات درج شده بر روی کارت (به غیر از تصویر پس زمینه کارت) در طرح الزامیست.
3- نامه سربرگ دار تایپ شده به همراه مهر و امضای شرکت به صورت رسمی جهت تاییدیه طرح چاپ شده یا ارسال شده برای مشتری

فرم درخواست صدور کارت

ارسال فایل ها

تذکز: با توجه به حجم فایل های ارسالی و سرعت اینترنت شما ممکن است این فرآیند زمانبر باشد. پس لطفا پس از ارسال شکیبا باشید تا فایل ها ارسال شوند.

فایل طرح کارت

Maximum file size: 5MB

تصاویر پرسنلی

Maximum file size: 5MB

نامه درخواست چاپ کارت

Maximum file size: 5MB

فایل اطلاعات پرسنلی

Maximum file size: 5MB

فایل لوگوی شرکت

Maximum file size: 5MB

نامه تاییدیه طرح انتخاب شده

Maximum file size: 5MB