ما در علم وصنعت یاد گرفته ایم به عجیب ترین درخواست های مشتریان هم فکر کنیم. این خواسته ها سرمایه ای برای شکل گیری و خلق محصولات جدید در آینده می شوند.

  • مبدع اولین پارکومتر هوشمند در ایران
  • مجری سیستم مدیریت سوخت شناورهای شیلات
  • مجری سیستم مدیریت ناوگان اتوبوسرانی (AVL)