خدمات نقره ای

 • برطرف نمودن هرگونه مشکل نرم افزاری در اسرع وقت پس از اعلام و مراجعه کارشناسان جهت رفع اشکال
 • ارائه نسخه اصلاح جدید
 • اعزام نیرو به محل مشتری ظرف مدت 8 ساعت کاری پس از درخواست
 • راهنمایی و رفع اشکال از طریق تلفن و خدمات اینترنتی
 • سرکشی ماهیانه پرسنل جهت بررسی وضعیت سیستم
 • تامین کلیه قطعات سخت افزاری دستگاه کارتزنی بدون دریافت هزینه (به استثناء سنسور اثر انگشت)

خدمات طلایی

 • برطرف نمودن هرگونه مشکل نرم افزاری در اسرع وقت پس از اعلام و مراجعه کارشناسان جهت رفع اشکال
 • ارائه نسخه اصلاح جدید
 • اعزام نیرو به محل مشتری ظرف مدت 4 ساعت کاری پس از درخواست
 • راهنمایی و رفع اشکال از طریق تلفن و خدمات اینترنتی
 • سرکشی ماهیانه پرسنل جهت بررسی وضعیت سیستم
 • تامین کلیه قطعات سخت افزاری دستگاه کارتزنی بدون دریافت هزینه (به استثناء سنسور اثر انگشت)
 • آموزش یک دوره کامل سخت افزار و نرم افزار به افراد معرفی شده در قرارداد
 • جابجایی نرم افزار یا محل کارتزنی در طول مدت قرارداد
 • تحویل دستگاه تعمیری ارسالی به شرکت در همان روز یا تحویل دستگاه بجای آن

مدت ارائه خدمات یکسال می باشد