• تلفن واحد فروش: 38411421-051
  • تلفن واحد پشتیبانی: 38431794-051
  • تلفن همراه: 09153201992
  • فکس: 38413446-051
  • ایمیل: dpdsco@yahoo.com
  • مدیریت: آقای دانش
  • آدرس: خيابان سناباد سناباد 32 پلاك 20 طبقه اول
  • توضیحات:

تصاویر نمایندگی