• تلفن واحد فروش: 37216590-083
  • تلفن واحد پشتیبانی: 37216591-083
  • تلفن همراه: 09188584624
  • فکس: 37216590-083
  • ایمیل: padina110@yahoo.com
  • مدیریت: آقای شکری
  • آدرس: خ مدرس-خ دبیر اعظم روبروی بانک سپه مجتمع زاگرس-طبقه 3-واحد 9
  • توضیحات: