• تلفن واحد فروش: 32927128-061
  • تلفن واحد پشتیبانی: 32927128-061
  • تلفن همراه: 09166137270
  • فکس: 32927128-061
  • ایمیل: Nima_he@yahoo.com
  • مدیریت: آقای هروی
  • آدرس: سی متری نبش خیابان غفاری ساختمان عصاره(پزشکان) طبقه 2
  • توضیحات: