• تلفن واحد فروش: 32221477-061
  • تلفن واحد پشتیبانی: 32233974-061
  • تلفن همراه: 09163110074
  • فکس: 32235041-061
  • ایمیل: fajr_saat@yahoo.com
  • آدرس سایت:
  • مدیریت: آقای بزاز جزايری
  • آدرس: خیابان کاوه (شهید کیوان) - نبش حافظ (شهید موسوی) - مجتمع تجاری زرافشان - طبقه دوم واحد 33
  • توضیحات: