• تلفن واحد فروش: 32242241-071
  • تلفن واحد پشتیبانی: 32242249-071
  • تلفن همراه: 09178335162
  • فکس: -
  • ایمیل: pirozan.co@gmail.com
  • مدیریت: آقای شعبانی
  • آدرس: شیراز - دروازه اصفهان خیابان تحریر کوچه ۳ فروشگاه پیروزان
  • توضیحات: