• تلفن واحد فروش: 32304194-071
  • تلفن واحد پشتیبانی: 32304194-071
  • تلفن همراه: 09365028038
  • فکس: 32356272-071
  • ایمیل: pirozan.co@gmail.com
  • آدرس سایت:
  • مدیریت: آقای شعبانی
  • آدرس: شیراز - خیابان قصرالدشت جنب سینما سعدی کوچه 15
  • توضیحات: