• تلفن واحد فروش: 33517901-013
  • تلفن واحد پشتیبانی: 33517904-013
  • تلفن همراه: 09388441386
  • فکس: 33517908-013
  • ایمیل: 7497764@gmail.com
  • مدیریت: آقای صابری
  • آدرس: رشت - کمربندی شهید بهشتی - بلوار آیت اله رودباری - بعد از خیابان جوادزاده - ساختمان همراهان - طبقه اول - واحد اول
  • توضیحات: