راهکارهای امنیت فناوری اطلاعات

راهکارهای امنیت فناوری اطلاعات

مهم ترین عامل موثر در حفظ امنیت دارایی‌های اطلاعاتی و نیز پیشگیری از اختلال عملکرد سرویسهای سازمانی، واکنش  هماهنگ و یکپارچه راهکارهای حفاظتی می باشد. راهکارهای حفاظتی علم و صنعت ترکیبی هماهنگ از محصولات و خدمات ویژه منطبق با استانداردهای امنیت فناوری اطلاعات بوده که علاوه بر کاهش هزینه های اجرایی و نگهداری، امکانات امنیتی فراگیر را در اختیار شما قرار می دهد.

راهکار امنیت نقاط پایانی

حفاظت از ایستگاه های کاری و سرورها در برابر تهدید ها

 • مقابله با انواع بدافزار در سراسر شبکه
 • پیاده سازی فناوری های پیشرفته جهت شناسایی و دفع تهدیدهای پیچیده
 • پوشش کامل امنیتی برای حفاظت از سیستمهای حساس و آسیب پذیر
 • شناسایی و رفع مستمر آسیب پذیریها
 • آگاهی رسانی و انتقال دانش مقابله با بدافزارها
 • برنامه ریزی و آمادگی برای مقابله با حملات سایبری

راهکار امنیت پیشرفته

واکنش هماهنگ در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی

 • شناسایی نقاط ضعف موجود و انتخاب کارآمدترین راهکارهای مقابله با تهدید
 • کنترل سطح دسترسی به سرویسها و منابع
 • راه اندازی راهکارهای امنیتی سازگار با چرخش کار سازمان
 • پیاده سازی روشهای عبور از بحرانهای امنیتی
 • برقراری امنیت در لایه های مختلف شبکه
 • آموزش راهبران و کاربران برای مقابله با تهدید ها

راهکار امنیت جامع

شکار تهدید های پیشرفته و واکنش دفاعی خودکار

 • ارزیابی مستمر وضعیت امنیت شبکه و رفع آسیب‌پذیری ها
 • تدوین نقشه راه امنیت و طراحی مراحل و استراتژی دفاعی
 • پیاده سازی سامانه رصد و واکنش خودکار در برابر حملات
 • پالایش رخدادها بمنظور شناسایی و پیشگیری از حملات روز صفر
 • پوشش امنیتی بسترها و زیرساخت مجازی

راهکار پیشگیری از نشت اطلاعات

حفاظت از دارایی های اطلاعاتی ارزشمند و حیاتی

 • شناسایی و دسته بندی اطلاعات حساس
 • کنترل راه های تبادل اطلاعات
 • طراحی سیاست های حفاظت از اطلاعات مهم سازمانی
 • پیاده سازی سامانه پیشگیری از نشت و سرقت اطلاعات
 • بررسی رفتار کاربران و پیشگیری از سرقت و یا تغییر اطلاعات
 • کنترل سطح دسترسی برنامه ها به اطلاعات حساس
دریافت بروشور راهکارهای امنیت فناوری اطلاعات

با بکارگیری راهکارهای علم و صنعت که ترکیبی از محصولات کارآمد و خدمات باکیفیت می باشند، علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه، از نسل جدید فناوریها و خدمات امنیتی بهره‌مند خواهید شد.

دریافت بروشور کامل راهکارها، خدمات و محصولات امنیت فناوری اطلاعات
درخواست تماس کارشناسان